site loader
site loader
September 10, 2018 எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக

எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக

இறுவெட்டு : எந்நாளும் மாவீரர் நினைவாக

பாடலாசிரியர்கள் : தமிழீழக் கவிஞர்கள்

இசை : தமிழீழ இசைக்குழு

பாடியவர்கள் : தமிழீழ பாடகர்கள்

வெளியீடு : கலைபண்பாட்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்.

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்”

September 3, 2018 அடிக்கற்கள்.!

அடிக்கற்கள்.!

இறுவெட்டு: அடிக்கற்கள்

பாடலாசிரியர்: கோ.கோணேஸ்

இசை ,ஒலிப்பதிவு : உதயா

பாடியவர்கள்: எஸ்.பி.பாலசுப்ரமணியம், உன்னிமேனன், மாணிக்கவிநாயகம், குமரன், எஸ்.ராஜா, கங்கா, சாந்தி.

மீள் வெளியீடு: வெளியீட்டுப் பிரிவு, அனைத்துலகத் தொடர்பகம், தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்.!

 

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்”