site loader
site loader
July 9, 2020 மேஜர் சிட்டுவின் தமிழீழகானங்கள்

மேஜர் சிட்டுவின் தமிழீழகானங்கள்

மேஜர் சிட்டுவின் தமிழீழகானங்கள்

மாவீரரின்  மேஜர் சிட்டு  (போராளிக் கலைஞர், பாடகர்) அவர்களின் குரலோசையில் பல்வேறு ஒலிநாடாக்களில் வந்த தமிழீழ விடுதலைக் கானங்களை ஓர் கோர்வையாக்கி வெளியீடு செய்கிறோம்