site loader
site loader
October 6, 2019 வெற்றிமுரசு

வெற்றிமுரசு

September 29, 2019 வெற்றி நிச்சயம்

வெற்றி நிச்சயம்

August 22, 2019 சுதந்திரதமிழ்

சுதந்திரதமிழ்

August 22, 2019 பரணி பாடுவோம்

பரணி பாடுவோம்

August 22, 2019 நெய்தல்

நெய்தல்

August 21, 2019 வெற்றி காற்று

வெற்றி காற்று

October 21, 2018 ஆனையிறவு

ஆனையிறவு

August 11, 2018 பூநகரி நாயகன்.!

பூநகரி நாயகன்.!

இறுவெட்டு: பூநகரி நாயகன்.

பாடலாசிரியர்கள்: தமிழீழ கவிஞர்கள்.

இசை: தமிழீழ இசைக்குழுவினர்.

பாடியவர்கள்: போராளிகள் , தமிழீழப் பாடகர்கள்.

வெளியீடு: கலை பண்பாண்டுக் கழகம், தமிழீழ விடுதலைப்புலிகள்.

“புலிகளின் தாகம் தமிழீழத் தாயகம்”